Even geduld

Z!TA Fashion Blankenberge icon Z!TA Fashion Blankenberge logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout WEBSHOP Verzendkosten

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Boetiek Sabine BV met maatschappelijke zetel te Blankenberge, Kerkstraat 40-42 met ondernemingsnummer BE0435566820.

 

Lees deze Algemene voorwaarden aandachtig voor u de Webshop gebruikt.

Door gebruik van de Webshop gaat u akkoord met de voorwaarden.

Indien u niet akkoord gaat, gebruik deze Webshop dan niet.

 

Artikel 1 – Producten, inhoud en specificaties

Alle inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten beschreven of afgebeeld op deze Webshop kunnen ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. We doen al het mogelijke om de kenmerken van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zo ook de kleuren; de kleur die u ziet is echter afhankelijk van uw computer en we kunnen niet garanderen dat uw computer de kleuren juist weergeeft. Indien op een bepaald moment producten op deze Webshop staan, biedt dit geen garantie dat deze producten ten allen tijde beschikbaar zullen zijn. 

 

Artikel 2 – Nauwkeurigheid van gegevens

We trachten te waarborgen dat de informatie op deze Webshop volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie van tijd tot tijd onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Producten op deze Webshop kunnen bijvoorbeeld niet verkrijgbaar zijn of afwijken van de beschreven kenmerken. 

 

Artikel 3 - Gebruik van deze webshop

Het ontwerp van de Webshop en alle tekst, afbeeldingen, informatie, inhoud en ander materiaal dat wordt weergegeven op de Webshop of kan worden gedownload van de Webshop, zijn het eigendom van of worden gebruikt met toestemming van Boetiek Sabine BV en zijn beschermd door het auteursrecht, handelsmerkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en mogen uitsluitend worden gebruikt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijk materiaal. Het is u niet toegestaan de informatie of het materiaal op deze Webshop op enige wijze te wijzigen, reproduceren, publiceren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Ongeautoriseerd gebruik van dergelijke informatie of dergelijk materiaal kan in strijd zijn met het auteursrecht, handelsmerkrecht, publicatierecht, privacyrecht of andere eigendomsrechten en voorschriften. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw accountgegevens en wachtwoord en voor beperking van de toegang tot dergelijke gegevens en tot uw computer. U accepteert de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. 

 

Artikel 4Intellectuele eigendomsrechten

Onze Webshop, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo kunnen bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s, etc … niet gekopieerd en of gereproduceerd worden zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

 

Artikel 5Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy Policy.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid & tekortkomingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald.

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de Webshop 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor virussen en schade aan uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw bezoek aan of gebruik van deze Webshop of het downloaden van enig materiaal van deze Webshop. 

 

Artikel 7 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of definitief stopzetten. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.

 

Artikel 8 - Links naar deze website

Het is niet toegestaan een link van een andere website naar een pagina op deze Webshop te creëren of in stand te houden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan deze Webshop of enig materiaal weergegeven op deze Webshop in een kader of iets dergelijks op een andere website te plaatsen of te tonen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Eventuele toegestane links naar deze Webshop dienen te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

Artikel 9 - Links naar derde partijen

Deze Webshop kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van ons. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wanneer u deze links gebruikt, verlaat u deze Webshop. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige informatie, inhoud of materiaal op enige andere website of toegankelijk vanaf enige andere website. Indien u besluit enige andere site te bezoeken via een link van of naar deze Webshop, doet u dit geheel op eigen risico. 

 

Artikel 10 - Herziening van deze voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden ten allen tijde herzien door ze op deze Webshop te actualiseren. Wij adviseren u deze pagina regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen in de voorwaarden, aangezien deze verbindend zijn voor u.

 

Artikel 11 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

 

Artikel 12 - Aanvullende ondersteuning

Indien u de bovenstaande voorwaarden niet begrijpt of indien u een vraag of opmerking heeft, kunt u contact opnemen met Boetiek Sabine BV. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze Webshop is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze Webshop, laat ons dit dan weten. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Kerkstraat 40-4251.314821,3.12976668370 Blankenbergewelkom@zitafashion.beZ!TA Fashion Blankenberge+32 50 41 23 76BE 0435.566.820www.zitafashion.be SFEERBEELDEN